0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
1012.04.04.04.04Mobifone1,330,000,000
1,330,000,000
(một tỷ - ba trăm ba mươi triệu )