0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
101222.76.79.79Mobifone25,000,000
25,000,000
(hai mươi lăm triệu )