0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
101234.11.66.88Vinaphone76,000,000
76,000,000
(bảy mươi sáu triệu )