0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
10123.68.99999Vinaphone1,300,549,050
1,300,549,050
(một tỷ - ba trăm triệu năm trăm bốn mươi chín ngàn không trăm năm mươi)