0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
101252.07.08.09Vinaphone15,000,000
15,000,000
(mười lăm triệu )