0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
1012.58.555.888Vinaphone112,100,000
112,100,000
(một trăm mười hai triệu một trăm ngàn )