0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
101258.69.79.89Vinaphone8,100,000
8,100,000
(tám triệu một trăm ngàn )