0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
101259.28.68.68Vinaphone29,000,000
29,000,000
(hai mươi chín triệu )