0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
101259.28.68.68Vinaphone8,100,000
8,100,000
(tám triệu một trăm ngàn )