0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
101269.858.999Mobifone19,000,000
19,000,000
(mười chín triệu )