0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
101273.39.39.39Vinaphone399,000,000
399,000,000
(ba trăm chín mươi chín triệu )