0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
101273.39.39.39Vinaphone150,000,000
150,000,000
(một trăm năm mươi triệu )