0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
101273.39.39.79Vinaphone35,000,000
35,000,000
(ba mươi lăm triệu )