0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
1012.73.39.39.79Vinaphone10,800,000
10,800,000
(mười triệu tám trăm ngàn )