0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
101273.39.39.99Vinaphone10,800,000
10,800,000
(mười triệu tám trăm ngàn )