0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
1012.74.74.74.74Vinaphone450,300,000
450,300,000
(bốn trăm năm mươi triệu ba trăm ngàn )