0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
101274.78.79.79Vinaphone25,000,000
25,000,000
(hai mươi lăm triệu )