0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
1012.79.77.9999Vinaphone179,550,000
179,550,000
(một trăm bảy mươi chín triệu năm trăm năm mươi ngàn )