0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
10128.468.2222Mobifone9,000,000
9,000,000
(chín triệu )