0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
10129.29.79999Vinaphone123,500,000
123,500,000
(một trăm hai mươi ba triệu năm trăm ngàn )