0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
101677.29.39.39Viettel15,000,000
15,000,000
(mười lăm triệu )