0908.35.37.390813.39.39.39
 
SIMMạngGiá (VND)
1036.23456.23Viettel4,200,000
4,200,000
(bốn triệu hai trăm ngàn )