0908.35.37.390813.39.39.39
 
SIMMạngGiá (VND)
107.9994.4567Mobifone12,600,000
12,600,000
(mười hai triệu sáu trăm ngàn )