0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
10868.66.8886Viettel118,750,000
118,750,000
(một trăm mười tám triệu bảy trăm năm mươi ngàn )