0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
108.8885.8889Vinaphone44,460,000
44,460,000
(bốn mươi bốn triệu bốn trăm sáu mươi ngàn )