0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
108888.666.86Vinaphone159,600,000
159,600,000
(một trăm năm mươi chín triệu sáu trăm ngàn )