0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
1090.888.6666Mobifone936,700,000
936,700,000
(chín trăm ba mươi sáu triệu bảy trăm ngàn )