0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
1090.890.8888Mobifone178,600,000
178,600,000
(một trăm bảy mươi tám triệu sáu trăm ngàn )