0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
1091.123.6666Vinaphone332,500,000
332,500,000
(ba trăm ba mươi hai triệu năm trăm ngàn )