0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
1091.123.8888Vinaphone475,000,000
475,000,000
(bốn trăm bảy mươi lăm triệu )