0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
10911.666.888Vinaphone712,500,000
712,500,000
(bảy trăm mười hai triệu năm trăm ngàn )