0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
109.11.99.77.99Vinaphone112,100,000
112,100,000
(một trăm mười hai triệu một trăm ngàn )