0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
10912.06.06.06Vinaphone190,000,000
190,000,000
(một trăm chín mươi triệu )