0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
109.13.13.1111Vinaphone61,750,000
61,750,000
(sáu mươi mốt triệu bảy trăm năm mươi ngàn )