0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
1091.454.3333Vinaphone42,750,000
42,750,000
(bốn mươi hai triệu bảy trăm năm mươi ngàn )