0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
10915.34.34.34Vinaphone61,750,000
61,750,000
(sáu mươi mốt triệu bảy trăm năm mươi ngàn )