0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
10916.67.6789Vinaphone71,250,000
71,250,000
(bảy mươi mốt triệu hai trăm năm mươi ngàn )