0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
109.1689.1689Vinaphone81,700,000
81,700,000
(tám mươi mốt triệu bảy trăm ngàn )