0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
10932.55.77.99Mobifone42,750,000
42,750,000
(bốn mươi hai triệu bảy trăm năm mươi ngàn )