0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
1093.555.0000Mobifone45,600,000
45,600,000
(bốn mươi lăm triệu sáu trăm ngàn )