0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
10937.81.81.81Mobifone84,550,000
84,550,000
(tám mươi bốn triệu năm trăm năm mươi ngàn )