0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
10941.39.39.39Vinaphone284,050,000
284,050,000
(hai trăm tám mươi bốn triệu không trăm năm mươi ngàn )