0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
10941.889.889Vinaphone62,700,000
62,700,000
(sáu mươi hai triệu bảy trăm ngàn )