0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
109.46.46.8888Vinaphone283,100,000
283,100,000
(hai trăm tám mươi ba triệu một trăm ngàn )