0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
10946.567.567Vinaphone52,250,000
52,250,000
(năm mươi hai triệu hai trăm năm mươi ngàn )