0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
10949.17.8888Vinaphone90,250,000
90,250,000
(chín mươi triệu hai trăm năm mươi ngàn )