0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
1096.458.6666Viettel114,000,000
114,000,000
(một trăm mười bốn triệu )