0908.35.37.390937.35.37.39
 
SIMMạngGiá (VND)
10967.67.6666Viettel237,500,000
237,500,000
(hai trăm ba mươi bảy triệu năm trăm ngàn )